SS-Unterscharführer Arthur Christian | Die Freiwilligen

SS-Unterscharführer Arthur ChristianOkoło 60 tysięcy etnicznych Niemców zamieszkujących tereny Rumunii zostało wcielonych do jednostek Waffen-SS, służyli praktycznie w każdej dywizji i na wszystkich frontach. Od czerwca 1941 roku do maja 1945 prawie 15 tysięcy z nich zginęło lub zostało uznanych za zaginionych.

Jednym z pierwszych rumuńsko-niemieckich żołnierzy ,którzy szczególnie odznaczyli się w boju był SS-Rottenführer Arthur Christian który jako pierwszy otrzymał Złotą Odznakę za Walkę Wręcz (Nahkampfspange in Gold ) w listopadzie 1943 roku . Christian urodził się w Ulmbach na terenie Banatu 4 sierpnia 1922 roku, były to tereny zamieszkiwane przez ludność niemieckiego pochodzenia. Po zakończeniu rokowań w 1941 roku , etniczni Niemcy z Banatu ( który de facto byli obywatelami Rumunii ) mogli spełnić obowiązek służby wojskowej w Armii niemieckiej -w znacznej większości w Waffen-SS . Wkrótce całe ich grupy zaczęły przenosić się do Niemiec.

Arthur Christian był w grupie pierwszych 600 rumuńskich etnicznie Niemieckich ochotników. Przed odjazdem z Banatu zorganizowano uroczystość pożegnalną, a następnie przetransportowano ich do Wiednia gdzie rozpoczęli podstawowe szkolenie wojskowe. Po ukończeniu niezbędnego szkolenia Christian został przydzielony do Pułku Grenadierów Pancernych „Der Führer” wchodzącego w skład 2 Dywizji Pancernej „Das Reich” zaangażowanej w tym czasie w ciężkie walki na froncie wschodnim. 28 stycznia 1942 roku Christian podczas pełnienia służby liniowej został ranny w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego. Odniósł obrażenia od odłamków, a także poparzeń od wybuchu paliwa. Pomimo ran odmówił przeniesienia ze swojego stanowiska karabinu maszynowego dopóki sytuacja na jego odcinku nie uległa stabilizacji.

Za swoje dokonania w tym czasie Arthur Christian został odznaczony Krzyżem Żelaznym 2 klasy, Czarną Odznaką za Rany, oraz Odznaką Szturmową Piechoty, później przyznano mu również Medal Winterschlacht im Osten 1941/42, znany również jako "Ostmedaille", a przez samych żołnierzy z przekąsem nazywany „mrożonym mięsem”. Tego typu odznaczenie przeznaczone było dla żołnierzy, którzy przetrwali surową rosyjską zimę 1941/1942 roku. W tym czasie brał udział w ponad 50-ciu bliskich starciach z przeciwnikiem, za co 25 listopada 1943 roku otrzymał, osobiście z rąk dowódcy Pułku „Der Führer” SS-Obersturmbannführera Sylvestra Stadlera Złotą Odznakę za Walkę Wręcz. Później został odznaczony dodatkowo Krzyżem Żelaznym 1 klasy, oraz otrzymał awans do stopnia SS-Unterscharführera.

Podczas późniejszych walk „Das Reich” na froncie zachodnim Arthur Christian ponownie zostaje ciężko ranny i po długiej rekonwalescencji otrzymuje Złotą Odznakę za Rany. Koniec wojny zaskoczył Christiana wciąż jako pacjenta szpitala wojskowego Waffen-SS we Wiedniu. Po wypuszczeniu z alianckiej niewoli Christian osiedlił się na terenie Austrii gdzie pracował jako mechanik. Żył i pracował w Północnej Austrii w miasteczku Waizenkirchen gdzie przedwcześnie zmarł 5 grudnia 1966 w wieku 44 lat, najprawdopodobniej w wyniku powikłań związanych z odniesionymi podczas wojny ranami.

Pomijając to, że był pierwszym, wysoko odznaczonym etnicznym Niemcem, Arthur Christian służył podczas największych i najkrwawszych bitew na obydwu frontach i udało mu się przeżyć. Zapamiętany został przez swoich kolegów, jako zawsze skory do pomocy przyjaciel i wspaniały towarzysz broni.Opracowanie i tłumaczenie: Krzysztof Hartung
Źródło: wybrane numery Siegrunen Magazine autorstwa Richarda Landwehra.

SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga