SS-Unterscharführer Henri Simon | Die Freiwilligen

SS-Unterscharführer Henri SimonHenri Simon urodził się w 1919 roku w Lorraine (Lotaryngia) we Francji. Jako nastolatek dołączył do ruchu Frankistów (posiadających poglądy faszystowskie) w odpowiedzi na dogłębną korupcję trawiącą w ówczesnym czasie francuski rząd. W 1938 roku zaciągnął się do Armii Francuskiej i uczestniczył w wojnie z Niemcami w 1940 roku zakończoną druzgocącą klęską Francji. Simon dostał się do niemieckiej niewoli, ale przebywał w niej jedynie miesiąc. Dzięki znajomości języka niemieckiego został zatrudniony, jako tłumacz w administracji wojskowej w Lorient gdzie znajdowała się jedna z największych baz Kriegsmarine.

Wkrótce zainteresowania Simona zbliżyły go do Bretońskiego Ruchu Narodowego głoszącego ideę autonomii Bretanii w północno-zachodniej Francji. Poglądy Simona wkrótce przysporzyły mu poważnych kłopotów. Razem z innymi zwolennikami BRN Henri Simon wdał się w bójkę z holenderskimi członkami Kommando wykonującego służbę wartowniczą dla organizacji Todt prowadzącej prace budowlane dla niemieckiego przemysłu wojskowego w Bretanii. Simon został aresztowany i spędził miesiąc w więzieniu.

W lipcu 1943 roku wraz z oficjalnym powołaniem francuskich oddziałów Waffen-SS Henri Simon był jednym z pierwszych francuzów, którzy zaciągnęli się w szeregi Waffen-SS. Wraz z resztą ochotników został przydzielony do 1 Kompanii w Germańskiej Szkole SS Sennheim prowadzonej przez SS-Obersturmführera Martina, aby przejść podstawowe szkolenie wojskowe.

Administracja Waffen-SS miała problem z zakwalifikowaniem rasowym francuskich ochotników i wahała się pomiędzy „germanami” a „latynosami” co powodowało problemy w określaniu przedrostka ich stopni wojskowych „SS” lub „Waffen” (przydzielanego przeważnie ochotnikom nie germańskim). Ta dziwna sytuacja nie została nigdy w pełni rozwiązana i w dokumentach francuskich ochotników można spotkać obydwa przedrostki „SS” i „Waffen”, czasem naprzemiennie na jednych dokumentach.

Po ukończeniu treningu podstawowego Herni Simon został skierowany na kurs podoficerów w Szkole Podoficerów SS w Posen-Treskau (obecnie Owińsk), który ukończył w stopniu SS-Rottenführera. Powrócił do szkoły w Sennheim gdzie służył jako instruktor dla nowych francuskich ochotników Waffen-SS. Po utworzeniu 33 Dywizji Grenadierów SS „Charlemagne” (Karol Wielki) jesienią 1944 roku Simona przydzielono do 2 Kompanii 57 Regimentu Grenadierów SS, otrzymał stopień SS-Untersturmführera. Henri Simon brał udział we wszystkich krwawych walkach stoczonych przez „Charlemagne” na Pomorzu w lutym i marcu 1945 roku, aż do praktycznego rozbicia dywizji. Simon przeżył wojnę i powojenną odsiadkę w więzieniu. Zmarł w marcu 1997 roku, a na jego pogrzebie zjawiło się liczne grono weteranów francuskiego SS.Opracowanie i tłumaczenie: Krzysztof Hartung
Źródło: wybrane numery Siegrunen Magazine autorstwa Richarda Landwehra.


SRH Die Freiwilligen jest grupą apolityczną. Symbole znajdujące się na stronie nie odzwierciedlają poglądów członków Stowarzyszenia, ani nie mają służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii totalitarnych.

Wszystkie materiały umieszczone na stronie są własnością SRH Die Freiwilligen i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia.

uwaga